Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015r., poz. 1688), informujemy, że produkt oznaczony znakiem przekreślonego kontenera na odpady po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Właściciel takiego sprzętu jest zobowiązany do przekazania go, po okresie użytkowania, podmiotom prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać w punktach zbiórki sprzętu (wykaz punktów w linku poniżej):

https://lozar.pl/pszok/pszok.pdf

Informujemy, że nieodpłatnie odbieramy w punkcie sprzedaży zużyty sprzęt pochodzący
z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same
funkcje co sprzęt sprzedawany.

Informujemy, że nieodpłatnie odbieramy zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw
domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i
pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Informujemy, że nieodpłatnie przyjmowany jest w jednostce lub jej bezpośredniej
bliskości zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden z
zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, przez dystrybutora prowadzącego jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącym co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.


Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem (brutto)